Simon Kitty, Zlata Shine Give Each Other Same Treatment